Werkwijze

 1. Aanmelding
  De ouders kunnen hun kind zelf aanmelden bij 't Girafke. De verwijzing kan ook gebeuren op aanraden van de school, de huisarts en andere professionelen.
 2. Intake
  Tijdens het intakegesprek worden de nodige gegevens verzameld om een volledig beeld van het kind te verkrijgen. Er wordt gepeild naar de hulpvraag en verwachtingen van het kind, de ouders en de school. Verder bevragen we de algemene ontwikkeling, het algemeen functioneren en participeren en de specifieke moeilijkheden.
 3. Onderzoek
  In een individuele testsituatie worden een aantal vaardigheden, capaciteiten en belevingen onderzocht. Naast kwantitatieve testgegevens verzamelt de onderzoeker ook kwalitatieve gegevens en observatiegegevens. Een grondig onderzoek is de basis voor een efficiënte begeleiding.
 4. Multidisciplinair overleg
  Tijdens het multidisciplinair overleg worden het dossier en de testresultaten besproken. Alle betrokken therapeuten nemen deel aan dit overleg. Ze zoeken samen naar verklaringen, antwoorden op gestelde vragen en mogelijke oplossingen.
 5. Advies
  Op het adviesgesprek worden de testresultaten met de ouders uitgebreid besproken. Er wordt geprobeerd om op vragen en onduidelijkheden te antwoorden. Vervolgens worden een aantal oplossingen voorgesteld en besproken.
 6. Begeleiding
  Elk probleem is anders en elk kind is uniek. De therapeut gaat daarom op zoek naar de begeleiding die bij het kind past. Daarom wordt steeds individueel gewerkt, in een één-één situatie. De meeste kinderen komen één uur of tweemaal een half uur per week naar 't Girafke.
 7. Oudercontact
  Om een goede samenwerking en therapie-effect te bekomen, is het belangrijk dat de vorderingen door de ouders opgevolgd worden. Het is in bepaalde situaties ook aangewezen dat aangeleerde vaardigheden thuis ingeoefend worden. Daarom worden de ouders zoveel mogelijk betrokken in de begeleidingen.
 8. Schoolcontact
  Omdat er gestreefd wordt naar een optimale begeleiding die zich richt op meerdere niveaus van het functioneren, is het belangrijk dat de school goed op de hoogte is. Bij dit overleg worden ouders, leerkracht(en), zorg, directie, CLB-medewerkers en/of andere therapeuten betrokken.
Wilt u meer informatie of een afspraak maken?