TYP10

Typ 10 is een typcursus die ontstaan is vanuit de problematiek van kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie, dyslexie, ASS, … die moeilijkheden ondervonden bij het schrijven.

Tijdens de cursus worden verschillende leerkanalen aangesproken: visueel, auditief, tactiel, geheugen en voorstellingsvermogen. Dit omdat ieder kind de dingen op zijn eigen manier opneemt, zich eigen maakt, om het vervolgens te kunnen automatiseren.

Op een interactieve en speelse manier leren de kinderen in 10 lessen blind typen. Zij zijn bewust bezig met verschillende kleuren, versjes, tekeningen,… (leerkanalen) waardoor ze onbewust een bepaalde typhandeling gaan automatiseren.

Thuisopvolging

Ouders hebben tijdens deze cursus de belangrijke rol om hun kind zo goed mogelijk te motiveren en te stimuleren om thuis verder te oefenen.
Van u kind wordt er verwacht dat hij/zij tijdens de week minstens 5 keer kort oefent gedurende 10 à 15 minuten.

Praktisch

  • De typcursus bestaat uit 10 lessen.
  • De duur van elke les is 60 minuten.
  • Na het volgen van de 10 lessen krijgt u kind dan ook zijn welverdiende Typ10 Diploma.

Vanaf les 6 dienen de kinderen een eigen laptop mee te brengen.

Inschrijven

Via [email protected]

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?