Startpagina Tiperitip
Tiperitip

In tegenstelling tot veel typecursussen ligt het accent van onze lessen niet op het tempo, maar wel op het vlot leren typen.

Vlot, wil zeggen dat kinderen op een motorisch gemakkelijke, met een redelijk tempo en met weinig moeite kunnen typen.

Op een vlotte manier betekent niet X- aantal aanslagen per minuut, maar net zo snel als het kind kan spellen. Je kan nooit sneller typen dan dat je kan spellen! Het is de bedoeling dat de kinderen een zekere zelfredzaamheid opbouwen als het gaat om werken op de computer.

Er zijn al allerhande hulpmiddelen op de markt die de schrijf- en/of spellings problemen kunnen ondersteunen. Een heel aantal kinderen krijgt dan ook de toestemming om hun huistaken op de computer te maken of zelfs een laptop te gebruiken tijdens bepaalde lessen.

Om van deze hulpmiddelen gebruik te kunnen maken is het uiteraard een noodzaak om te kunnen typen.

In de lessen typeritip baseren we ons op het bestaande ‘typtien’. Er werden wijzigingen of verbeteringen aangebracht op basis van onze praktijkervaring.

De aanpak van de typtien-methode is compleet tegenovergesteld aan wat je gewoon bent van een typecursus. Typeritip gaat er van uit dat je motorisch veel sneller een taak kan leren als er geen stresserende tijdsdruk is, als je al je leerkanalen (auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen, redeneren) tegelijk gebruikt. Typeritip leert het typen automatiseren via een nieuwe aanpak: bewust met iets anders bezig zijn om het onbewuste in één keer goed te automatiseren. Hoe? We leren eerst de letters en letterposities automatiseren en dan vanuit deze kennis pas het ‘motorisch uitvoeren’.

De vis zwemt in de beek, de fazant zit in het gras en de roofvogel zit op de top. Dat klinkt logisch. Zeker als we je zeggen dat de beek lager is dan het gras en de top van een berg hoger is dan het gras. Het is een speelse, kindvriendelijke manier om kinderen met of zonder handvaardigheidsproblemen te leren typen op de computer. De kinderen leren op een 10-tal lessen typen in kleine groepen.

In onze typelessen leren we de letters niet in horizontale rijen aan, maar in verticale.

Onlogisch?

Neen, als je weet dat één verticale rij één vinger vertegenwoordigt. De r, f en v vormen zo’n verticale rij van letters die met dezelfde vinger getypt worden.

Elke les is uitgewerkt in een aantal terugkerende stappen.

Zo starten we steeds met een kennismaking met de nieuwe letters en de letterkoppelingen. De letterkoppelingen zijn opgebouwd uit een bijhorend woord, een prentje en een vinger.

In de tweede stap gaan we de positie op het toetsenbord bepalen en verwoorden. We gebruiken geheugenspelletjes, invulroosters en zelfs spelletjes met de bal om de koppelingen in te oefenen.

Stap drie bestaat uit het opbouwen van het voorstellingsvermogen aan de hand van een verhaaltje en het eigenlijke typen op het toetsenbord.
De laatste stap in de les is het ‘blind typen’. We proberen nu de letters te typen zonder naar het toetsenbord te kijken. Dit gebeurt aan de hand van leuke opdrachten zoals het typen van liedjes, leuke woorden, zelfverzonnen woorden en zinnen.

Thuis oefenen

Pas wanneer we onze letters en de koppelingen goed kennen gaan we op een computer met beeldscherm oefenen. We doen dit om de confrontatie met het typen van foutjes te minimaliseren. Het is heel normaal dat je nog foutjes maakt, maar sommige kinderen gaan hierdoor steeds naar hun vingers blijven kijken en het sneller opgeven.

De gouden regel is dus dat je zeker in het begin foutjes mag maken!

We raden je aan om elke dag 10 à  15 minuten te oefenen. Ga regelmatig naast je kind zitten en maak er een leuk oefenmoment van. Pas het niveau van de oefening aan, zodat er voldoende succeservaring is voor je kind.

Je mag zelf ook mee oefenen en uiteraard ook foutjes maken. Zo maak je je kind duidelijk dat leren typen ook voor volwassen niet evident is.

Eén dag per week voorzie je een vrije dag, die dag wordt er niet geoefend!

Inhoudelijk kan je kiezen voor de oefentips die op het einde van elke les zijn weergegeven, maar je kind mag na verloop van tijd ook gerust een spellingsles, een opstel, spreekbeurt of ander schoolwerk integreren in het oefenmoment.

PS: De cursusblaadjes worden bewust in het lettertype “Verdana” opgemaakt, aangezien dit lettertype voor het minst verwarring zorgt voor kinderen met dyslexie of DCD.

Kinderen die na de typecursus ondersteuning nodig hebben bij het leren werken met ‘Sprint’ kunnen hier individueel in ondersteund worden door ons.

 

Girafkes-nieuws:

Vanaf september breidt ons logo-team uit:

Welkom Annelies!

Vanaf 1 juli nieuw in 't Girafke:

Jozefien Sterckx: Diëtiste

jozefien@girafke.be of 0471/46.34.54

MOMENTEEL HEBBEN WIJ

EEN VACATURE VOOR:

Kinderpsychiater

Voor meer info: 0475/40.28.16

Vanaf 3de leerjaar

Start nieuwe groepjes op aanvraag

0494/71.23.67 of sofie@girafke.be