Onze werking

Wanneer een kind in onze praktijk wordt aangemeld starten we steeds met een oudergesprek (intake). Tijdens dit gesprek kan de problematiek van het kind ruim geschetst worden door de ouders en / of aangevuld worden door gegevens van het CLB, arts, collega’s,…..

Op basis van deze informatie stellen we vervolgens een psychomotorisch onderzoek samen dat aansluit bij de hulpvraag. Hiervoor maken we gebruik van een ruim aanbod aan goed gestandaardiseerde en genormeerde tests.

De resultaten worden vervolgens samengevat in een uitgebreid en begrijpbaar verslag dat tijdens het adviesgesprek met de ouders wordt besproken.

Het verslag bevat alle nodige gegevens en kan rechtstreeks gebruikt worden voor een behandelingsadvies bij de kinderarts en terugbetaling bij de mutualiteit. Na 30 zittingen of ten laatste na 6 maanden wordt er een evaluatie onderzoek gepland. De begeleidende arts en de ouders krijgen hiervan een verslag met aangepast advies.

Daarnaast hechten we veel belang aan een transparante communicatie met alle betrokken partijen. Zo kunnen we op vraag van de ouders en de school een regelmatig overleg plannen rond de vorderingen van het kind.

 

Girafkes-nieuws:

Vanaf september breidt ons logo-team uit:

Welkom Annelies!

Vanaf 1 juli nieuw in 't Girafke:

Jozefien Sterckx: Diëtiste

jozefien@girafke.be of 0471/46.34.54

MOMENTEEL HEBBEN WIJ

EEN VACATURE VOOR:

Kinderpsychiater

Voor meer info: 0475/40.28.16

Vanaf 3de leerjaar

Start nieuwe groepjes op aanvraag

0494/71.23.67 of sofie@girafke.be