Startpagina Psychomotoriek Groepsbegeleidingen
Groepsbegeleidingen
Leren leren

Voor wie bedoeld?

Heel wat kinderen hebben moeite met het verwerken van grotere hoeveelheden leerstof. Vaak is het zo dat ze geen of een foute studiehouding hebben. Deze cursus is bedoeld om kinderen een juistere studiehouding bij te brengen. We gaan specifiek aan de slag met kinderen uit de derde graad van het lager onderwijs. Bedoeling is om hen voor te bereiden op de overstap naar het secundair onderwijs waar de hoeveelheden leerstof vaak nog groter zijn.

Welke thema’s komen aan bod?

· Verkennen van actuele studiehouding en de verschillende leerstijlen

· Organiseren van de werkruimte

· Opmaken van een planning

· Woordjes leren

· Onderscheiden van hoofd-en bijzaken

· Schema’s en mindmaps opmaken

· Verschillende soorten vragen onderscheiden

· Een antwoord formuleren

·

Praktisch

We starten op wanneer er een aantal aanmeldingen van dezelfde leeftijd zijn. In samenspraak met ouders wordt bekeken welk moment het meest geschikt is (meestal woensdagnamiddag of zaterdag)

Meer info:

Sofie Wyns, psychologe: 0494/71.23.67 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 
Visuomotorische vaardigheden

Het omzetten van visuele waarnemingen in een motorische handeling wordt visuomotoriek genoemd. Het geheel van deze visuomotorische vaardigheden ligt aan de basis van heel wat deelleerprocessen van lezen, schrijven en rekenen.

Bij kinderen met schrijf-, lees- of rekenmoeilijkheden zien we vaak dat deze onderliggende processen onvoldoende ontwikkeld zijn. Kinderen gaan chaotisch te werk, zien geen structuur in hun taken en op hun taken staat geregeld: “werk netjes”, “ordelijk werken”.

Ook hun volgehouden aandacht en concentratie wordt negatief beïnvloed door de enorme inspanningen die zij moeten leveren in de klas. Het is dan vaak ook onvoldoende om alleen het leerstofprobleem te behandelen. Om het zelfstandig werken in groep te stimuleren is het aangewezen om deze visuomotorische vaardigheden te trainen in een klein groepje. Rekening houdend met de ontwikkeling van de kinderen worden deze groepjes leeftijdsgebonden aangeboden.

 
Werkhouding

Om tot een vlot leerproces te komen wordt van kinderen heel wat verwacht. Zo moet een kind enerzijds over de nodige intellectuele mogelijkheden beschikken, maar anderzijds ook over een voldoende rijpe leerhouding. Vaak lukt het allemaal wel in een één-één situatie, maar loopt het fout bij het functioneren in groep omwille van de vele externe prikkels.

Enkele voorbeelden van werkhoudingsproblemen:

 

 • het kind begint niet aan zijn werk.
 • het kind is al begonnen met werken vooraleer de volledige instructie gegeven is.
 • het kind stopt met werken en begint rond te kijken.
 • het kind vergeet delen van de taak te maken
 • het kind droomt weg, is afgeleid of begint te prullen

 

Voor deze kinderen kan het nuttig zijn om de nodige werkhoudingsvoorwaarden in te oefenen in een kleine groep.

Onder de term werkhoudingsvoorwaarden verstaan we:

 • stil zijn
 • stil zitten
 • vinger opsteken
 • een goede luisterhouding aannemen

Ook het gestructureerd aanpakken van een opdracht is voor heel wat kinderen nog moeilijk. Ze starten vaak impulsief en gaan vervolgens gissen en missen. Uiteindelijk lopen ze vast in hun wirwar van denken en geven het zoeken op. Door het veelvuldig falen en opgeven krijgen deze kinderen soms een negatiever zelfbeeld. Bij kinderen met werkhoudingsproblemen merken we dan ook regelmatig dat faalangst de kop opsteekt.

Hoe brengen we nu structuur in die ‘denkchaos’? We werken aan de hand van de methodiek van Meichenbaum.

 • Verkennen van de opdracht of het materiaal
 • Opdrachtanalyse: “Wat moet ik doen?”
 • Stappenplan maken: “Hoe ga ik het doen?”
 • Uitvoeren van de opdracht: “Ik maak mijn werk”
 • Controleren: “Ik kijk mijn werk na en verbeter indien nodig”

Praktisch

We organiseren groepsbegeleidingen per leeftijd, waarbij de inhoud afgestemd wordt op het ontwikkelingsniveau van het kind.

Nieuwe groepen worden opgestart op basis van het aantal aanmeldingen. We werken in groepjes van ongeveer 6 kinderen. In september start er sowieso een groepje, nadien is het afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Meer info:

Sofie Wyns, psychologe: 0494/71.23.67 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 


Girafkes-nieuws:

Vanaf september breidt ons logo-team uit:

Welkom Annelies!

Vanaf 1 juli nieuw in 't Girafke:

Jozefien Sterckx: Diëtiste

jozefien@girafke.be of 0471/46.34.54

MOMENTEEL HEBBEN WIJ

EEN VACATURE VOOR:

Kinderpsychiater

Voor meer info: 0475/40.28.16

Vanaf 3de leerjaar

Start nieuwe groepjes op aanvraag

0494/71.23.67 of sofie@girafke.be