Startpagina Psychomotoriek
Psychomotoriek
Wat is Psychomotoriek?

Psychomotoriek is een deeldomein van de klassieke kinesitherapie. Daar waar de kinesitherapie zich richt op de revalidatie van spier-, zenuw- en beenderstelsel, richt de psychomotorische therapie zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel.

Naast louter motorische problemen omvat een psychomotorische begeleiding ook de ondersteuning van (bijkomende) sociale problemen en het cognitieve (de kennis).

In die zin richt de psychomotorische therapie zich niet alleen op de revalidatie van fijn- en/of grootmotorische problemen. Ook aspecten als schrijfmotoriek, faalangst, werkhouding, aandacht en concentratie, ruimtelijk-visuele vaardigheden, denk– en leerstijl komen aan bod.

 
Voor wie?

In ’t Girafke kan u terecht met kinderen van 0 tot 16 jaar die moeilijkheden ondervinden met:

 • Fijnmotorische vaardigheden
 • Grootmotorische vaardigheden
 • Schrijfmotoriek
 • Ruimtelijk- visuele vaardigheden
 • Lateralisatie ontwikkeling
 • Structureel inzichtelijke vaardigheden

Deze problemen kunnen zich al dan niet stellen in combinatie met:

 • Faalangst
 • DCD (Ontwikkelingsdyspraxie)
 • AD(H)D
 • ASS (Autismespectrum stoornis)
 • E.a. ontwikkelingsmoeilijkheden
 
Onze werking

Wanneer een kind in onze praktijk wordt aangemeld starten we steeds met een oudergesprek (intake). Tijdens dit gesprek kan de problematiek van het kind ruim geschetst worden door de ouders en / of aangevuld worden door gegevens van het CLB, arts, collega’s,…..

Op basis van deze informatie stellen we vervolgens een psychomotorisch onderzoek samen dat aansluit bij de hulpvraag. Hiervoor maken we gebruik van een ruim aanbod aan goed gestandaardiseerde en genormeerde tests.

De resultaten worden vervolgens samengevat in een uitgebreid en begrijpbaar verslag dat tijdens het adviesgesprek met de ouders wordt besproken.

Het verslag bevat alle nodige gegevens en kan rechtstreeks gebruikt worden voor een behandelingsadvies bij de kinderarts en terugbetaling bij de mutualiteit. Na 30 zittingen of ten laatste na 6 maanden wordt er een evaluatie onderzoek gepland. De begeleidende arts en de ouders krijgen hiervan een verslag met aangepast advies.

Daarnaast hechten we veel belang aan een transparante communicatie met alle betrokken partijen. Zo kunnen we op vraag van de ouders en de school een regelmatig overleg plannen rond de vorderingen van het kind.

 
Praktisch

Psychomotorische therapie wordt meestal individueel gegeven met een frequentie van twee maal dertig minuten per week, afhankelijk van de problematiek van het kind en het voorschrift van de arts.

De ouders van kinderen met aantoonbare significante psychomotorische ontwikkelingsachterstanden kunnen binnen het kader van een F-pathologie tot 60 zittingen per jaar terugbetaling genieten van hun mutualiteit, en dit gedurende twee tot drie opeenvolgende kalenderjaren.

Soms is het aangeraden om een kind in een kleine groep te begeleiden. Dit heeft als voordeel dat de sociale vaardigheden mee geoefend kunnen worden en dat het kind andere kinderen leert kennen met gelijkaardige problemen.

 


Girafkes-nieuws:

Vanaf september breidt ons logo-team uit:

Welkom Annelies!

Vanaf 1 juli nieuw in 't Girafke:

Jozefien Sterckx: Diëtiste

jozefien@girafke.be of 0471/46.34.54

MOMENTEEL HEBBEN WIJ

EEN VACATURE VOOR:

Kinderpsychiater

Voor meer info: 0475/40.28.16

Vanaf 3de leerjaar

Start nieuwe groepjes op aanvraag

0494/71.23.67 of sofie@girafke.be