Startpagina Logopedie Wat is Logopedie?
Wat is Logopedie

Logopedie situeert zich binnen het gebied van de communicatie. Het is niet voor elk kind vanzelfsprekend om tot een vlotte taalontwikkeling te komen. Dit kan zich uiten in een beperkte woordenschat, een zwakkere zinsbouw, articulatiemoeilijkheden, etc.

Heel wat kinderen die de stap naar de lagere school zetten, worden geconfronteerd met leesproblemen, zoals dyslexie, of spellingsproblemen. Voor andere kinderen kunnen problemen ontstaan op het gebied van rekenen (dyscalculie).

Ook stemproblemen of een afwijkend mond– en slikgedrag behoren tot het domein van de logopedie.

 

Girafkes-nieuws:

Vanaf september breidt ons logo-team uit:

Welkom Annelies!

Vanaf 1 juli nieuw in 't Girafke:

Jozefien Sterckx: Diëtiste

jozefien@girafke.be of 0471/46.34.54

MOMENTEEL HEBBEN WIJ

EEN VACATURE VOOR:

Kinderpsychiater

Voor meer info: 0475/40.28.16

Vanaf 3de leerjaar

Start nieuwe groepjes op aanvraag

0494/71.23.67 of sofie@girafke.be