Startpagina Logopedie Onze werking
Onze werking

Wanneer een kind aangemeld wordt, starten we met een oudergesprek. We brengen de problemen in kaart en plannen aansluitend een onderzoek. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde onderzoeksinstrumenten. Daarop volgend wordt in een adviesgesprek, indien nodig, een begeleidingsvoorstel geformuleerd. Aan de hand van het onderzoeksverslag, kan op voorschrift van een arts (kinderarts, neuroloog, NKO-arts en in sommige gevallen de huisarts) een aanvraag tot terugbetaling ingediend worden bij de mutualiteit.

De aard van de problemen bepaalt de frequentie van de begeleiding. Meestal is dit een half uur of een uur individuele begeleiding per week

 

Girafkes-nieuws:

Vanaf september breidt ons logo-team uit:

Welkom Annelies!

Vanaf 1 juli nieuw in 't Girafke:

Jozefien Sterckx: Diëtiste

jozefien@girafke.be of 0471/46.34.54

MOMENTEEL HEBBEN WIJ

EEN VACATURE VOOR:

Kinderpsychiater

Voor meer info: 0475/40.28.16

Vanaf 3de leerjaar

Start nieuwe groepjes op aanvraag

0494/71.23.67 of sofie@girafke.be