Startpagina Logopedie
Logopedie
Wat is Logopedie

Logopedie situeert zich binnen het gebied van de communicatie. Het is niet voor elk kind vanzelfsprekend om tot een vlotte taalontwikkeling te komen. Dit kan zich uiten in een beperkte woordenschat, een zwakkere zinsbouw, articulatiemoeilijkheden, etc.

Heel wat kinderen die de stap naar de lagere school zetten, worden geconfronteerd met leesproblemen, zoals dyslexie, of spellingsproblemen. Voor andere kinderen kunnen problemen ontstaan op het gebied van rekenen (dyscalculie).

Ook stemproblemen of een afwijkend mond– en slikgedrag behoren tot het domein van de logopedie.

 
Voor wie?

Wij bieden logopedische begeleiding aan voor kinderen van 3 tot 14 jaar die problemen ondervinden met :

  • Articulatie : het correct uitspreken van klanken
  • Slikken : tongpersen, waardoor een foutieve beet ontstaat
  • Stem : foutief stemgebruik, heesheid, …
  • Taalontwikkeling : beperkte woordenschat, foutieve zinsbouw, beperkt taalbegrip, …
  • Lezen (dyslexie)
  • Spelling
  • Rekenen (dyscalculie)

Adolescenten en volwassenen kunnen bij ons eveneens terecht voor begeleiding bij articulatie- en stemproblemen.

 
Onze werking

Wanneer een kind aangemeld wordt, starten we met een oudergesprek. We brengen de problemen in kaart en plannen aansluitend een onderzoek. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde onderzoeksinstrumenten. Daarop volgend wordt in een adviesgesprek, indien nodig, een begeleidingsvoorstel geformuleerd. Aan de hand van het onderzoeksverslag, kan op voorschrift van een arts (kinderarts, neuroloog, NKO-arts en in sommige gevallen de huisarts) een aanvraag tot terugbetaling ingediend worden bij de mutualiteit.

De aard van de problemen bepaalt de frequentie van de begeleiding. Meestal is dit een half uur of een uur individuele begeleiding per week

 
Praktisch

Voor de meeste problematieken die door een logopedist behandeld worden, kan terugbetaling aangevraagd worden bij de mutualiteit. Een voorschrift van een geneesheer-specialist (kinderarts, NKO-arts, kinderpsychiater, …) is dan wel nodig; in sommige gevallen is een voorschrift van de huisarts voldoende. De aard van de problemen bepaalt de frequentie van de begeleiding. Meestal is dit een half uur of een uur individuele begeleiding per week.

 


Girafkes-nieuws:

Vanaf september breidt ons logo-team uit:

Welkom Annelies!

Vanaf 1 juli nieuw in 't Girafke:

Jozefien Sterckx: Diëtiste

jozefien@girafke.be of 0471/46.34.54

MOMENTEEL HEBBEN WIJ

EEN VACATURE VOOR:

Kinderpsychiater

Voor meer info: 0475/40.28.16

Vanaf 3de leerjaar

Start nieuwe groepjes op aanvraag

0494/71.23.67 of sofie@girafke.be