Voor wie

Men kan terecht bij ’t Girafke voor begeleiding van kinderen en jongeren tussen 2 en 16 jaar.

Dit kan zowel voor diagnostiek van:

  • Intelligentie
  • Aandacht en concentratie
  • Gedrags - en emotionele problemen
  • vermoeden van ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS)

Als voor begeleiding van:

  • Sociale vaardigheden
  • Emotionele problemen (stress, faalangst ,...)
  • Schoolse problemen (studie- en werkhouding, plannen en organiseren, …)
  • Gedragsproblemen
  • Ouders met vragen rond opvoeding
  • psycho-educatie

 

 

 

 

 

Girafkes-nieuws:

Vanaf september breidt ons logo-team uit:

Welkom Annelies!

Vanaf 1 juli nieuw in 't Girafke:

Jozefien Sterckx: Diëtiste

jozefien@girafke.be of 0471/46.34.54

MOMENTEEL HEBBEN WIJ

EEN VACATURE VOOR:

Kinderpsychiater

Voor meer info: 0475/40.28.16

Vanaf 3de leerjaar

Start nieuwe groepjes op aanvraag

0494/71.23.67 of sofie@girafke.be