Onze Werking

Na de aanmelding wordt er steeds gestart met een kennismakingsgesprek. Bedoeling van dit intakegesprek is om de hulpvraag van de ouders en/of jongere zo concreet mogelijk in kaart te brengen. Daarnaast is dit ook het moment om de verwachtingen van de ouders/jongere en hulpverlener op mekaar af te stemmen.

Indien nodig vindt er na het intakegesprek een diagnostisch onderzoek plaats. Een klasobservatie behoort ook tot de mogelijkheden. Na het onderzoek volgt een adviesgesprek met de ouders. De resultaten van het onderzoek worden dan besproken. In onderling overleg wordt besloten wat de verdere stappen kunnen zijn: opstart van een begeleiding, overleg op school, verder onderzoek, …

Soms is een diagnostisch onderzoek niet nodig en kan meteen gestart worden met de begeleiding na het intakegesprek.

 

 

 

 

Girafkes-nieuws:

Vanaf september breidt ons logo-team uit:

Welkom Annelies!

Vanaf 1 juli nieuw in 't Girafke:

Jozefien Sterckx: Diëtiste

jozefien@girafke.be of 0471/46.34.54

MOMENTEEL HEBBEN WIJ

EEN VACATURE VOOR:

Kinderpsychiater

Voor meer info: 0475/40.28.16

Vanaf 3de leerjaar

Start nieuwe groepjes op aanvraag

0494/71.23.67 of sofie@girafke.be