Startpagina Kinderpsychologie
Kinderpsychologie
Wat is kinderpsychologie

Psychologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven en gedrag van mensen. Kinderpsychologie is hier een onderdeel van waarbij het kind of de jongere centraal staat. Het belangrijkste doel van de kinderpsychologie is het verlenen van hulp aan kinderen met problemen en hun ouders.

Dit kan gebeuren aan de hand van diagnostisch onderzoek (intelligentieonderzoek, aandacht- en concentratieonderzoek, …), maar ook door psychologische begeleiding (gesprekken met kinderen, ouders, leerkrachten, andere hulpverleners, …).

 

 

 
Voor wie

Men kan terecht bij ’t Girafke voor begeleiding van kinderen en jongeren tussen 2 en 16 jaar.

Dit kan zowel voor diagnostiek van:

  • Intelligentie
  • Aandacht en concentratie
  • Gedrags - en emotionele problemen
  • vermoeden van ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS)

Als voor begeleiding van:

  • Sociale vaardigheden
  • Emotionele problemen (stress, faalangst ,...)
  • Schoolse problemen (studie- en werkhouding, plannen en organiseren, …)
  • Gedragsproblemen
  • Ouders met vragen rond opvoeding
  • psycho-educatie

 

 

 

 

 
Onze Werking

Na de aanmelding wordt er steeds gestart met een kennismakingsgesprek. Bedoeling van dit intakegesprek is om de hulpvraag van de ouders en/of jongere zo concreet mogelijk in kaart te brengen. Daarnaast is dit ook het moment om de verwachtingen van de ouders/jongere en hulpverlener op mekaar af te stemmen.

Indien nodig vindt er na het intakegesprek een diagnostisch onderzoek plaats. Een klasobservatie behoort ook tot de mogelijkheden. Na het onderzoek volgt een adviesgesprek met de ouders. De resultaten van het onderzoek worden dan besproken. In onderling overleg wordt besloten wat de verdere stappen kunnen zijn: opstart van een begeleiding, overleg op school, verder onderzoek, …

Soms is een diagnostisch onderzoek niet nodig en kan meteen gestart worden met de begeleiding na het intakegesprek.

 

 

 

 
Praktisch

Intakegesprek: €50

Intelligentieonderzoek: €250 (inbegrepen zijn: intake-en adviesgesprek, twee testmomenten van 50 minuten, scoring en opmaak verslag)

Aandachts- en concentratieonderzoek: €250 (inbegrepen zijn: intake-en adviesgesprek, twee testmomenten van 50 minuten, scoring en opmaak verslag)

Begeleiding: €45 per sessie (Het aantal sessies in een begeleiding wordt steeds in samenspraak met de ouders bepaald en is ook afhankelijk van de aard van de problematiek.)

Klasobservatie: €45 per 50 minuten (meestal worden 2 lesuren voorzien)

MDO: €45 per lesuur

Bij bepaalde ziekenfondsen is een gedeeltelijke terugbetaling voorzien.

Niet-geannuleerde afspraken worden volledig aangerekend. Voor afspraken die minder dan 12 uur vooraf geannuleerd worden, rekenen we nog 20 euro aan.

 

 

 

 

 

 

 


Girafkes-nieuws:

Vanaf september breidt ons logo-team uit:

Welkom Annelies!

Vanaf 1 juli nieuw in 't Girafke:

Jozefien Sterckx: Diëtiste

jozefien@girafke.be of 0471/46.34.54

MOMENTEEL HEBBEN WIJ

EEN VACATURE VOOR:

Kinderpsychiater

Voor meer info: 0475/40.28.16

Vanaf 3de leerjaar

Start nieuwe groepjes op aanvraag

0494/71.23.67 of sofie@girafke.be