Startpagina
't Girafke


Welkom,

Op deze website willen we u informeren over onze groepspraktijk voor kinderen. U zal er uitgebreide informatie vinden over psychomotorische, logopedische en psychologische ondersteuning. Wat deze termen precies inhouden, wie bij ons terecht kan en hoe wij te werk gaan kan u hier terugvinden.

’t Girafke opende zijn deuren in 1998 en groeide ondertussen uit tot een multidisciplinair centrum voor kinderen.

Psychomotoriek

Psychomotoriek is een deeldomein van de klassieke kinesitherapie. Daar waar de kinesitherapie zich richt op de revalidatie van spier-, zenuw- en beenderstelsel, richt de psychomotorische therapie zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel. In die zin richt de psychomotorische therapie zich niet alleen op de revalidatie van fijn- en/of grootmotorische problemen. Ook aspecten als schrijfmotoriek, faalangst, werkhouding, aandacht en concentratie, ruimtelijk-visuele vaardigheden, denk– en leerstijl komen aan bod.

Logopedie

Logopedie situeert zich binnen het gebied van de communicatie. Het is niet vanzelfsprekend voor elk kind om tot een vlotte taalontwikkeling te komen. Dit kan zich uiten door een beperkte woordenschat, een zwakkere zinsbouw, articulatiemoeilijkheden, leesmoeilijkheden of spellingsproblemen. Voor andere kinderen kunnen dan weer meer problemen ontstaan op het gebied van rekenen.

 

Kinderpsychologie

Kinderpsychologie is het onderdeel binnen de psychologie dat zich richt op het kind in zijn omgeving. We denken daarbij aan de thuissituatie, maar ook de school, sportclub of jeugdbeweging behoren tot de leefwereld van het kind. Het belangrijkste doel van de kinderpsycholoog is het verlenen van hulp aan kinderen of jongeren en hun ouders. Dit kan gaan om zeer uiteenlopende kleine of grotere problemen. De ondersteuning kan gericht zijn op sociale vaardigheden, emotionele problemen (stress, faalangst,...), schoolse problemen (studie- en werkhouding, aandachtsproblemen, plannen en organiseren,...) of gedragsproblemen. Uiteraard kunnen ouders ook met vragen naar opvoedingsondersteuning bij de kinderpsychologe terecht.

 

Diëtiste

Een diëtiste is een expert op het gebied van voeding. Je kan er terecht voor wetenschappelijk onderbouwd advies omtrent leef- en voedingsgewoonten en een nauwe begeleiding bij het volgen van aangepast dieetadvies. De begeleiding richt zich naar kinderen, adolescenten en volwassenen die kampen met zwaarlijvigheid, hart-en vaataandoeningen, diabetes, intoleranties en allergieën, eetstoornissen, ondervoeding of eet- en slikstoornissen. Ook voor informatie over gezonde voeding kan je bij een diëtiste terecht.

 

 

 

Girafkes-nieuws:

Vanaf september breidt ons logo-team uit:

Welkom Annelies!

Vanaf 1 juli nieuw in 't Girafke:

Jozefien Sterckx: Diëtiste

jozefien@girafke.be of 0471/46.34.54

MOMENTEEL HEBBEN WIJ

EEN VACATURE VOOR:

Kinderpsychiater

Voor meer info: 0475/40.28.16

Vanaf 3de leerjaar

Start nieuwe groepjes op aanvraag

0494/71.23.67 of sofie@girafke.be