Startpagina
't Girafke


Welkom,

Op deze website willen we u informeren over onze groepspraktijk voor kinderen. U zal er uitgebreide informatie vinden over psychomotorische, logopedische en psychologische ondersteuning. Wat deze termen precies inhouden, wie bij ons terecht kan en hoe wij te werk gaan kan u hier terugvinden.

’t Girafke opende zijn deuren in 1998 en groeide ondertussen uit tot een multidisciplinair centrum voor kinderen.

Psychomotoriek

Psychomotoriek is een deeldomein van de klassieke kinesitherapie. Daar waar de kinesitherapie zich richt op de revalidatie van spier-, zenuw- en beenderstelsel, richt de psychomotorische therapie zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel. In die zin richt de psychomotorische therapie zich niet alleen op de revalidatie van fijn- en/of grootmotorische problemen. Ook aspecten als schrijfmotoriek, faalangst, werkhouding, aandacht en concentratie, ruimtelijk-visuele vaardigheden, denk– en leerstijl komen aan bod.

Logopedie

Logopedie situeert zich binnen het gebied van de communicatie. Het is niet vanzelfsprekend voor elk kind om tot een vlotte taalontwikkeling te komen. Dit kan zich uiten door een beperkte woordenschat, een zwakkere zinsbouw, articulatiemoeilijkheden, leesmoeilijkheden of spellingsproblemen. Voor andere kinderen kunnen dan weer meer problemen ontstaan op het gebied van rekenen.

 

Kinderpsychologie

Kinderpsychologie is het onderdeel binnen de psychologie dat zich richt op het kind in zijn omgeving. We denken daarbij aan de thuissituatie, maar ook de school, sportclub of jeugdbeweging behoren tot de leefwereld van het kind. Het belangrijkste doel van de kinderpsycholoog is het verlenen van hulp aan kinderen of jongeren en hun ouders. Dit kan gaan om zeer uiteenlopende kleine of grotere problemen. De ondersteuning kan gericht zijn op sociale vaardigheden, emotionele problemen (stress, faalangst,...), schoolse problemen (studie- en werkhouding, aandachtsproblemen, plannen en organiseren,...) of gedragsproblemen. Uiteraard kunnen ouders ook met vragen naar opvoedingsondersteuning bij de kinderpsychologe terecht.

 

Studiedagen en workshops

Scholen of organisaties die een beroep willen doen op onze expertise in het kader van pedagogische studiedagen of workshops kunnen contact opnemen met Els Buggenhout. (Zie contactgegevens)

Bijscholingen worden op maat aangepast aan uw wensen.

 

 

 

 

Girafkes-nieuws:

MOMENTEEL HEBBEN WIJ

EEN VACATURE VOOR:

Logopedie

Diëtiste

Voor meer info: 0475/40.28.16

Vanaf 3de leerjaar

3de kleuterklas, 1ste en 2de leerjaar

5de en 6de leerjaar